Aşk Duası no image

Published on Mayıs 9th, 2014 | by caners98

0

gözü benden başkasını görmesin duası

Kocanızı kendinize aşık etmek ve onun sizden başka kimseyi görmemesi için yapılacak olan bazı vefk ve dua uygulamaları vardır.Bu uygulamalar ile kocanızı kendinize eskisinden daha çok bağlamanız mümkündür.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme înnî es’elüke biesmâîkel-hüsnâ. Yâ Allah; fa’Iem ennehu lâ ilahe illallâh. Yâ Rahman. Er-rahmanu allemel Kur’an Yâ Rahîm, ve kânallâhu Ga-fûren Rahîma. Yâ Mâlik; Mâliki yevmiddîn. Yâ Kud-dûs; EI-Melikül-kuddûsüsselâm. Yâ Müteâl; feteâlal-lahul-melikül-hakkul-mübîn. Yâ Selâm; Vallâhu yed’u ilâ dârisselâmL Yâ Mü’minü, el-Mü’minü’l-Müheymi-nül Azîzül-Cebbârül-Mütekebbir. Yâ Azîz; Ve kânal-lahu azîzen hakîmâ* Yâ Hâlik; fetebârekellâhu ah-senül-hâlikiyn. Yâ Musavvir; hüvellezî yusavvirüküm

fil-erham. Yâ Evvel; Hüvel-Evvelü vel-ahiru vezzâhirü vel Bâtın. Yâ Şekûr; inne rabbenâ leğafûrun Şekûr.

Yâ Gafûr; vallâhu Gafurun Rahîm. Yâ Vedûd; ve hüvel Gafûrü’l Vedûd. Yâ Zâhir; vezzâhirü vel-Bâtın.

Yâ Kaîm; Kâimen bilkıstı lâ ilâhe illâ Hüve. Yâ Hayy; Allâhu lâ ilâhe İllâ Hüvel-Hayyul-Kayyûm. Yâ Semi’; ve Hüves-Semîül-Alîm. Yâ Basîr; innallâhe Basîrün bil ibâd. Yâ Halîm; İnnallâhe aliyyün Halîm. Yâ Azıym; ve Hüvel-Alîyyül-Âzıym. Yâ Hakîm; ve kânal-lâhu Azizen Hâkimâ. Yâ Kerîm; innallâhe leganiyyün Kerîm. Yâ Kaadir; ve Hüvel-Kaadirü alâ en yeb’ase ateyküm. Yâ Muktedîr; inde Meliykin Muktedir. Yâ Bâis; innallâhe yeb’asü men fil-kubûr. Yâ Rezzâk; vallâhu hayrürrazikıyn. Yâ Vâris; velîllahi mirâsüs-semâvâti vel-ard. Yâ Kaviyy; innallahe kaviyyun Azîz. Yâ Şehîd; innallâhe alâ külli şey’in şehîd. Yâ Mübdiü yâ Mûid; innehu hüve yübdiü ve yuîd. Yâ Tevvâb; innehü kâne tevvâbâ. Yâ Vahhâb; inneke ente! Vahhâb. Yâ Çelil; Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. Yâ Cemîl; fasbir sabren cemilâ. Yâ Vekil; Vekefa billâhi vekilâ.

Yâ Kâfi’; ve kefelmü’mininel-kital. Yâ Veliyyü; ve Hüvel veliyyül Hamîd. Yâ Rabb; Rabbilâlemin. Yâ Ganî; vallâhul’ganiyyü ve entümül-fukarâ. Yâ Şâkir; innallâhe şâkirün Aliym. Yâ Hallak; ve hüvel hallakul-aliym. Yâ Muhsin; vallâhu yühibbül-Muhsinîn. Yâ Kâdir; vallâhu alâ külli şey’in Kadîr. Yâ mufaddal; vallâhu zülfadlilaziym. Yâ Mün’ım; ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekiyma.

yeşfeû indehu illâ biiznihi. Yâ kebir; innallâhe kâne aliyyen kebirâ. Yâ Hakk; feteâlallahüi-melikül-Hakk. Yâ Berr; innallâhe hüvel-Berrür-Rahim. Yâ Vitrû; veş-şef’ü vel vetrü. Yâ Gaffâr; innehü kâne Gaffarâ. Yâ Gafur; ve ente hayrel-Gafirin. Yâ Hamîd; tenzilün min Hâkimîn Hamîd* Yâ Mennân; Belillahü yemünnii aleyküm. Yâ Bâki; ve yebka vechü Rabbike. Yâ Ehad; kul hüveliâhu Ehad, Yâ Samed, Allâhüssamed.

I Yâ Metîn; hüverrazzâkü zül kuvvetiI metîn. Yâ Hâdî innallâhe yehdi men yeşâ’. Yâ bediû; bediüs-semâvâti vel-ard. Yâ Alîm; ve hüve bikülli şey’in Alîm. Yâ Âlim; âlimül-gaybi veşşehâdeh. Yâ Fettah;

| Rabbenâftah beynena ve beyne kavminâ bil-hakkı ve ente hayrul-fâtihîn. Yâ Mübin; innâ fetehna leke fet-han mübinâ. Yâ Muhıyt; vallâhu bimâ ta’melûne Muhıyt. Yâ Kadiy; vallâhu yakdiy bilhak. Yâ Hasîb; ve kânallâhu alâ külli şey’in hasibâ. Yâ Nasîr; Ni’mel-Mevlâ ve ni’men-Nasîr. Yâ Vasi’; ve kânallâhu vâsian alîmâ. Yâ kahr; ve Hüvel-Kâhiru fevkâ ibâdihi. Yâ Gafir; innallâhe yağfirüzzünûbe cemî’an. Yâ Tâhir; innallâhe yuhibbül-mütetahhirîn. Yâ men leyse lehû kemislühu şey’ün fil-ardı velâ fissemâi ve hüves-semîul-âlîm. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliy-yil-aziym. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihittayyibîn ettahirîn birahmetike yâ erhamer-rahimin ve’l-hamdü ¡illâhi Rabbil-âlemin.

 

 

Bir önceki yazımız olan eski sevgilinin seni özleyip sana mesaj atması için dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Sizden Gelenler

  • kopek gibi yalvartma duasi
  • yalvartma duası
  • gözü benden başkasını görmesin duası
  • sevdigini yalvartma duasi
  • benden başkasını gözü görmesin duası
  • gozu benden baskasini gormesin dua
  • sevgiliyi yalvartma duasi
  • köpek gibi yalvartma büyüsü
  • benden baskasini gozu gormesin dua
  • kocayı yalvartma duası
Dua Paylaş
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑

ask